• Naši poligrafski ispitivači su profesionalno obučeni i sertifikovani od strane Američke, Britanske i Evropske poligrafske asocijacije

 • Instrumenti koje koristimo su najvišeg kvaliteta a oprema koju koristimo je najmodernija dostupna na tržištu

 • Naši profesionalni eksperti su specijalisti za mnoge vrste ispitivanja, slučajeve vezane za krađe, preljube i prevare

 • Naša organizacija je zvanični član Američke poligrafske asocijacije

 • Kako bi smo osigurali kontrolu kvaliteta i najviši mogući kvalitet usluge, svaki od naših testova prolazi dvostruku proveru rezultata od strane nezavisnog poligrafskog ispitivača

 • Naši klijenti nemaju nikakve dodatne troškove, cena koja je dogovorena na početku testa ostaje nepromenljiva

 • Poslednja faza našeg testiranja jeste dostava pismenog izveštaja o testiranju sa mišljenjem našeg stručnjaka

 • Mi garantujemo diskreciju i poverljivost

 • Sa preko 10 godina iskustva, možete biti sigurni da znamo šta radimo

 • Veoma smo fleksibilni što se tiče lokacije na kojoj će se test izvesti. Na Vama je da odlučite da li želite da se test obavi u vašoj kući, kancelariji ili u prostorijama našeg centra

 • Ne morate čekati na rezultate. U većini slučajeva rezultati će biti dostupni u roku od 10 minuta nakon završetka testiranja

 • Imamo specijalne ponude za posebne vrste testiranja kao i popust na veći broj testiranja

 • Nema dodatnih troškova

 • Najveća moguća tačnost rezultata

 • Pružićemo Vam mir i olakšanje

 • Mogućnost da odgovorimo velikom broju izazova garantuje da ćemo uspeti da zadovoljimo potrebe i najzahtevnijih klijenata