Kako izgleda jedan test na poligrafu?

KONTAKT SA POLIGRAF CENTROM Kako je poligrafsko testiranje oduvek privlačilo interesovanje javnosti jer je nesvakidašnji sociološki fenomen a opet veoma mali broj ljudi zna nešto više o poligrafskom testiranju, jer je izuzeteno mali deo populacije imao priliku da se susretne sa poligrafom, a I oni koji su imali tu priliku opet ne mogu da kažu…