Nudimo sve vrste validnih i naučno dokazanih tehnika poligrafskog ispitivanja. Svaka vrsta testa ima drugačiji cilj i svrhu, jedinstven set pitanja koji je napravljen namenski za svaki tip testa pojedinačno. Profesionalno, precizno i pouzdano. Angažujte profesionalce i saznajte istinu. Kredibilitet testa je izuzetno visok, sa preciznošću od 97%. Ispod u tekstu možete pronaći navedene vrste namena i primena koji su najčešći u praksi, podeljene na privatne i poslovne poligraf testove:

PRIVATNI POLIGRAF TESTOVI

Poligraf centar pruža širok dijapazon usluga koje se bave privatnim temama. Poligraf se pokazao kao izuzetno efikasno sredstvo pri rešavanju međuljudskih konflikata, kao i mnogih drugih problema privatne vrste. Ukoliko Vas neko optužuje za nešto za šta niste krivi. Ukoliko sumnjate da ste žrtva laži ili obmane. Ukoliko Vam neko Vama blizak priča neistine, ili mislite da se Vaš partner upustio u preljubu, mi Vam, sa svojim stručnim kadrom, možemo pomoći da rešite svoje sumnje. Uz višegodišnje iskustvo, naši poligrafski ispitivači će Vam pružiti profesionalan pristup slučaju, kao i neophodnu podršku i razumevanje.  Naš profesionalan kadar će upravljati Vašim slučajem u poverljivom i delikatnom maniru u kom je apsolutna diskrecija zagarantovana. Ispitivanja na poligrafu su postala izuzetno popularna na individualnom nivou kod privatnih lica i nije neobično što se poligraf sve više koristi u slučajevima privatnog tipa. Postoje slučajevi gde samo spominjanje poligrafa izvrši toliki psihološki pritisak na osobu koja je počinilac da ona sama prizna sve. U mnogim slučajevima poligraf je praktično jedini način na koji se određena osoba može suprotstaviti svom partneru, kolegi, rođaku, prijatelju ili pozaniku, i napraviti prvi korak ka rešavanju problema, promeni i poboljšanju odnosa.

 • TESTIRANJE MEĐULJUDSKIH ODNOSA
 • PRELJUBA
 • KUĆNE KRAĐE
 • PREDBRAČNI TESTOVI
 • PATOLOŠKO KOCKANJE 
 • MALOLETNIČKA DELIKVENCIJA
 • UTVRĐIVANJE ISTINITOSTI IZJAVA I TVRDNJI
 • LAŽNE OPTUŽBE
 • PEDOFILIJA
 • SILOVANJE
 • PORODIČNI PROBLEMI 
 • KRIVIČNE ISTRAGE I GRAĐANSKE PARNICE
 • NASILJE U PORODICI
 • UTVRĐIVANJE PROŠLOSTI
 • UTVRĐIVANJE ZNANJA O DOGAĐAJU I STEPENA UMEŠANOSTI
 • UTVRĐIVANJE ISTORIJE ILEGALNIH I DEVIJANTNIH OBLIKA PONAŠANJA

KOMERCIJALNI I BIZNIS POLIGRAF TESTOVI

Velike kompanije, srednja i mala preduzeća beleže rast broja izvršenih usluga na poligrafu i generalno je evidentan porast popularnosti poligrafa u poslovnom sektoru. Ispitivanje na poligrafu se koristi preventivno, ali se takođe koristi i kao sredstvo rešavanja već nastalog poslovnog problema. U najrazvijenijim državama sveta upotreba poligrafa u poslovnom sektoru je praksa i standard. Poligraf se koristi kao pomoćno sredstvo prilikom selekcije kandidata za zapošljavanje, ali takođe predstavlja korisno sredstvo prilikom rešavanja internih konflikata i afera u kompanijama. Zahvaljujući delovanju poligrafa mnoge kompanije su do sada uspela da izbegnu obimne gubitke i razne vidove štete, a poligraf se takođe pokazao kao efikasno sredstvo kod eliminisanja zaposlenih pojedinaca koji su namerno prouzrokovali štetu prema kompaniji. Ukoliko smatrate da Vaša komanija može imati koristi od upotrebe poligrafa, ne oklevajte da nas kontaktirate. Dešava se da i sama pojava poligrafa izvrši takav pritisak na krivca da sam prizna krivicu. Datum i lokacija ispitivanja se određuje u dogovoru sa klijentom. Poligraf centar izdaje fakture svih vrsta i sprovodi ispitivanje na osnovu ugovora o delu ili ugovora o nalogu na određeno kao i neodređeno vreme.

 • “PRE-EMPLOYMENT SCREENING”
 • SLUČAJEVI REŠAVANJA INTERNIH KONFLIKATA 
 • INTERNE KRAĐE
 • USLUGE SPREČAVANJA FINANSIJSKIH GUBITAKA
 • UTVRĐIVANJE PROŠLOSTI 
 • PROVERA CV-A
 • KRAĐA POVERLJIVIH INFORMACIJA
 • SKRINING I SORTIRANJE KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE
 • POSLOVNE PREVARE
 • LAŽNO POTRAŽIVANJE OD OSIGURANJA
 • UTVRĐIVANJE ISTORIJE DEVIJANTNIH I ILEGALNIH OBLIKA PONAŠANJA
 • NEKOREKTNO PONAŠANJE PREMA ZAPOSLENIMA 
 • POSLOVNA SABOTAŽA
 • MOBING I SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE
 • PRONEVERA OD STRANE ZAPOSLENOG U FIRMI
 • INDUSTRIJSKA ŠPIJUNAŽA
 • KORUPCIJA

Ko najčešće koristi poligraf?

Nema pravila i shodno tome odgovor je da su to klijenti raznih profila. Privatni detektivi, detektivske agencije, advokatske kancelarije, pravna lica, fizička lica, firme, kao i kao drugi poligrafski ispitivači. Sve gore navedene vrste klijenata su veoma česti klijenti. Ali državni zvaničnici su bez pogovora pobednici ovog rangiranja. Oni koriste povoljnosti poligrafa kako bi utvrdili da li neko govori istinu na sudu ili ne. Poligraf ima nivo tačnosti i preciznosti i do 97%, i dok neki to uzimaju za izuzetno visok nivo preciznosti i tačnosti, zbog onih preostalih 3% sudovi širom sveta ne dozvoljavaju korišćenje poligrafa u krivičnim parnicama, ukoliko kao izuzetke izdvojimo neke Američke države, Japan i Indiju. Ovo je upotpunosti razumljivo gledište sa pravnog aspekta, jer se tako osigurava da samo lica koja su bez dileme kriva budu osuđena i kažnjena na sudu. Nažalost, 3% se računa kao dovoljno za sumnju. Ako i jednu nevinu osobu stavite u zatvor, to je velika tragedija, nepravda i krah pravnog sistema. Iako se ne koriste na sudu direktno u krivičnim parnicama, dokazano je da mogu biti od izuzetno velike koristi u predkrivičnom postupku. Poligraf nije savršen ali je i dalje ubedljivo najbolje sredstvo za utvrđivanje kredibiliteta na svetu.

Upotreba poligrafa može imati više svrha. Glavni cilj upotrebe poligrafa jeste da proceni kredibilitet lica koje se testira. Uz pomoć poligrafa moguće je utvrditi da li je izjava određenog lica istinita ili lažna, odnosno da li to lice krije nešto ili ne, da li to lice ima direktne, indirektne veze, ili ima neka saznanja o izvršenju određenog dela ili nema. Sud može naložiti izvršenje poligrafskog ispitivanja u određenim slučajevima i u tom slučaju se angažuje kvalifikovani poligrafski ispitivač koji veštači lice i o tome svedoči na sudu prilikom čega iznosi i brani svoje mišljenj. Poligraf je izuzetno popularan i u vojsci, gde se koristi pri proceni određenih lica kao i pri utvrđivanju prošlosti lica. Poligraf ima širkou primenu i u policiji i drugim obaveštajnim strukturama. Kada se prijavljuje za posao u policiji, a posebno na osetljivim pozicijama u obaveštajnim strukturama, kandidat se obavezno mora podrvgnuti poligrafskom ispitivanju, kako bi se proverila prošlost kandidata, njegove sklonosti ka određenim devijantnim oblicima ponašanjima, sklonosti ka zakonski kažnjivim i neprihvatljivim oblicima ponašanja, zatim sklonost kandidata ka upotrebi alkohola i narkotika, sklonost laganju i prikrivanju, kao i radi kreiranja psihološkog profila lica i utvrđivanja budućih obrazaca ponašanja. U Sjedinjenim Američkim Državama poligraf se koristi kao sredstvo kontrole u programu uslovne kazne i otpusta za osuđene pedofile i seksualne predatore. Poligraf se koristi da se utvrdi koji kriminalci su spremni da se resocijalizuju u slobodno društvo, a koji moraju da se vrate u izolaciju ili da ostanu u izolaciji do isteka svoje kazne. Dakle, poligraf je do tog nivoa inkorporiran u društvo da indirektno odlučuje o ljudskim sudbinama i bezbednosti društva uopšte. Još jedna u nizu činjenica koje govore u prilog validnosti primene poligrafa.

Poligraf je doživeo porast popularnosti u Srbiji, gde je upotreba poligrafa u stalnom porastu. Raznolikost usluga i širok način prime koju poligraf obezbeđuje omogućava korisnicima usluga da dođu do saznanja vezanih za skoro sve što im je potrebno. Najpopularnija upotreba poligrafa u Srbiji je u privatnim slučajevima i vezana je za međuljudske odnose, kao i interne krađe u poslovnom sektoru. Usluge poligrafa često zahtevaju velike kompanije prilikom rešavanja konflikta unutar firme, ili, slično kao vojska i policija, koriste poligraf prilikom selekcije kandidata za zapošljavanje i skrininga istorije, prošlosti i procenu kredibiliteta kandidata. Od vitalnog značaja za agenciju koja se bavi poligrafskim ispitivanjem je da bude sertifikovana i akreditovana, kao i da je njeno osoblje pravilno edukovano i obučeno po standardima koji su akreditovani od strane eminentnih poligrafskih asocijacija. Poligrafista – ispitivač igra najbitniju ulogu u svakom poligrafskom testu i zbog toga je bitno da ispitivač bude sposoban i iskusan kvalifikovani profesionalac.

Kvalifikacije poligrafskog ispitivača su bitne iz pravnog aspekta. Niko nema pravo da Vas natera na poligraf, posebno ukoliko nisu zvanično licencirani. Zabranjena je upotreba poligrafa na licu koje nije dobrovoljno potpisalo pisani pristanak za ispitivanje na poligrafu, kao što je zabranjeno bilo kom licu da se bavi poligrafskim ispitivanjem bez odgovarajućih kvalifikacija. Zbog svega navedenog je veoma bitno ko je osoba koja vrši ispitivanje na poligrafu.

POSLOVNI PROBLEMI I PREVARE

Kada dođe do prevare u Vašoj firmi, znate da ste u problemu. Postoje dva razloga za to: prvi razlog predstavlja činjenica da Vaša firma gubi novac..

UTVRĐIVANJE ISTINE I PROVERA IZJAVA

Ovo polje poligrafskog ispitivanje je jedno od najzastupljenijih vrsti poligrafskih ispitivanja. Ova vrsta ispitivanja se može koristiti u razne svrhe…

KRAĐE

Susrećemo se sa krađom svuda oko nas, na dnevnoj bazi. Može se desiti svugde: kod kuće, u školi, u prodavnici ili na radnom mestu..

MEĐULJUDSKI ODNOSI

Kroz godine bavljenja poligrafom susretali smo se sa ovom vrstom testiranja veliki broj puta i naš test se pokazao kao izuzetno korisno sredstvo..