Kako bi poligraf centar uspešno delovao i održavao najviše standarde poslovanja, neophodno je da svaki od naših ispitivača deluje u skladu sa internim etičkim kodeksom koji se sastoji od navedenih pravila i principa. Svi naši ispitivači su profesionalno edukovani, obučeni i licencirani. Poligraf centar je licenciran od strane evropske i britanske poligrafske asocijacije, poligrafskog istražnog centra i američke poligrafske asocijacije. Stoga je naša dužnost i obaveza da se pridržavamo i da delujemo u skladu sa ispod navedenim internim etičkim kodeksom:

 1. Svaki ispitanik mora biti tretiran na profesionalan i uljudan način.
 2. Nikakva presuda niti mišljenje neće biti objavljeni bez optimalnog broja sakupljenih podataka tokom testa. Podaci prikupljeni tokom ispitivanja moraju da ispunjavaju osnovne standarde i zahteve prihvaćene i definisane od strane zajednice poligrafskih profesionalaca.
 3. Svaki ispitanik će biti podvrgnut ispitivanju na poligrafu isključivo na dobrovoljnoj bazi, što će potvrditi pismenim potpisom na formularu za poligrafsko ispitivanje.
 4. Svaki ispitanik ima pravo na post-intervju, odnosno intervju nakon sprovedenog testa, u kome je ispitivač dužan da objasni određene reakcije ukoliko su se iste pojavljivale na poligrafu. Ovo pravilo se ne primenjuje u situacijama u kojima je od strane suda navedeno da nema potrebe za intervjuom nakon poligrafskog testiranja.
 5. Ispitivač neće prihvatiti novac niti bilo koju vrstu poklona koje imaju za cilj da utiču na krajnji nalaz i mišljenje ispitivača.
 6. Ispitivač neće sprovesti test na poligrafu ukoliko se ispitanik ne nalazi u odgovorajućem fizičkom, psihičkom i emotivnom stanju.
 7. Ispitivač neće sprovesti test na poligrafu ukoliko postoji osnovana sumnja da time može doći do opstrukcije zakona.
 8. Ispitivač će objaviti nalaz, mišljenje i presudu koji su zasnovani na njihovom znanju i sposobnostima. Zabranjeno je objavljivanje neistinitih nalaza i mišljenja, kao i plasiranje podataka sa ciljem dezinformisanja.
 9. Sve informacije, priče, objašnjenja i saznanja do kojih ispitivač dođe u toku poligrafskog ispitivanja se smatraju poslovnom tajnom i neće biti objavljeni od strane ispitivača bilo kome ko nema pravo da ima uvid u takvu vrstu osetljivih informacija.
 10. Ispitivač neće postavljati pitanja bazirana na verskim, seksualnim ili političkim ubeđenjima niti pitanja koja zahtevaju odgovore koji su bazirani na verskim, seksualnim ili političkim ubeđenjima.
 11. Svi ispitivači moraju u svom radu delovati isključivo u skladu sa etičkim kodeksom propisanim od strane Američke poligrafske asocijacije, nacionalne poligrafske asocijacije, poligrafskog istražnog centra i Evropskog poligrafskog instituta.