Poligraf centar poseduje široko razvijenu mrežu saradnika na lokalnom području kao i u inostranstvu. Održavanje kontinuiteta u saradnji na duge staze je izuzetno bitno iz više razloga. Pre svega, kooperacija u svetu poligrafa je neophodnost i činjenica je da poligrafska zajednica isključivo na taj način može da računa na prosperitet, kada razmišljamo na strateškom nivou. U ovom poslu je neophodnost i obaveza održavati kontakte sa organizacijama koje se bave istraživanjima vezanim za primenu poligrafa i postavljanjem standarda za poligrafsku praksu. Statutom Svetske poligrafske asocijacije predviđeno je i obavezno da svaki licencirani poligrafista ima obavezu da nadograđuje svoje znanje i prati inovacije u oblasti poligrafa. Licencirani poligrafista je obavezan da obavlja radnje kontinualne edukacija u maksimalnom vremenskom rasponu koji je propisan u pravilniku svetske poligrafske asocijacije. To je obaveza svakog poligrafskog ispitivača koji je licenciran, a takođe je obaveza i svake agencije koja se bavi poligrafskim ispitivanjem, u cilju obnavljanja licence za rad i zadržavanje prava na bavljenje poligrafskim ispitivanjem. Svako ko se bavi ovim poslom mora konstantno da ulaže u kontinualnu edukaciju kako bi ostao u koraku sa naučnim novinama i izmenama na ovom polju koje se konstantno menja i napreduje. To je razlog broj jedan što konstantno mora postojati saradnja i partnerstvo između poligraf centra i svetskih poligrafskih asocijacija. U poligraf centru se takođe redovno održavaju kontakti i sa proizvođačima opreme iz praktičnih razloga kao što su postojanje delova opreme za poligraf koji su potrošni i moraju se nabavljati i obnavljati periodično, odnosno postoji potreba naručivanja dodatne opreme, kao i rezervnih delova opreme za poligraf.

Poligraf centar takođe sarađuje i sa lokalnim centrima za lečenje bolesti zavisnosti, gde učestvujemo u programima kontrole lečenja pacijenata i asistiramo medicinskim ustanovama i njhovim pacijentima u toku lečenja i oporavka lica koja se nalaze u programima odvikavanja od bolesti zavisnosti. Poligraf centar ima veliki broj partnera i poligrafskih ispitivača sa kojima je u prijateljskim i kolegijalnim odnosima, koji su u svetu poligrafa i koji su posluju širom sveta, dakle na više kontinenata. Postoji pravilo u svetu poligrafa koje se zove pravilo duple evaluacije, i koje glasi da svaki rezultat ispitivanja do kojeg se dođe na poligrafu mora da prođe evaluaciju od dva nezavisna poligrafska ispitivača, kako bi se povećao procenat tačnosti rezultata, odnosno smanjila mogućnost stvaranja greške. Kao staro obaveštajno pravilo, ovo pravilo koriste skoro sve svetske obaveštajne agencije u svom delovanju i poslovima, dakle, svaka informacije se uvek procenjuje minimum dva puta. Svaki rezultat. Poligraf centar održava kontakte i saradnju sa kolegama iz inostranstva koji su licencirani i akreditovani za obuku poligrafskih ispitivača i sa njima učestvujemo i asistiramo u organizaciji obuke novih poligrafskih ispitivača u inostranstvu, prvenstveno Evropskom kontinentu. Takođe, svi poligrafski ispitivači moraju da dobiju posebnu dozvolu izdatu od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država, kao i od agencije iz ministarstva Sjedinjenih Američkih Država koje je zaduženo za kontrolu tehnologije. Dakle mora se posedovati posebna dozvola kojom se licima omogućava da kupe i poseduju opremu za poligraf. U pitanju je visoko sofisticirana tehnologija koja je podložna industrijskoj špijunaži i na tu vrstu opreme vlada Sjedinjenih Američkih Država gleda sa posebnom pažnjom. Dalje, svako ko poseduje tu vrstu opreme je pod posebnim merama i propisima, po kojima lokalna kancelarija FBI-a ima pravo da obavi nenajavljenu terensku proveru i kontrolu opreme, papirologije, procedure, primene, posedovanja, stanja u kom se nalazi oprema. Dakle, neophodno je održavati kontakte i stvarati saradnike u svetu poligrafa iz mnoštva razloga.

Osoblje poligraf centra se može pohvaliti da ima odličnu saradnju sa svim neophodnim činiocima koja često prevezilazi zvanični nivo i ide dalje od neophodnosti, na našu satisfakciju, kao i na i zadovoljstvo svih strana koje su činioci u tom odnosu. Fenomenalno je iskustvo kada imate mogućnost da putujete širom sveta i imate priliku da se sastajate sa kolegama širom sveta i razmenjujete iskustva iz prakse, diskutujete o teorijama, komentarišete iskustva sa opremom i instrumentima… To su divna iskustva koja razumeju samo oni koji su u tom svetu, onaj mali broj ljudi koji čine poligrafsku zajednicu. Ispod možete pronaći spisak naših partnera i članaka koji mogu biti od koristi našim kolegama, kao i mnogima drugima koji iskazuju zanimanje za poligraf. Pored spiska nudimo i linkove ka firmama i agencijama sa kojima sarađujemo u sklopu našeg partnerstva i rada na popularizaciji primene poligrafa i poligrafske delatnosti:

Poligraf

In depth polygraphs

Cuesta Polygraph

Marston Polygraph

Polygraph Spain

Tudor Polygraph

Public association “Poligrafolog”

American Polygraph Association

National Polygraph Association

European Polygraph Association

British and European Polygraph Association

European Polygraph Academy

Ringier Alex Springer 

PDA Anonimus

SOS Centar

Eye Detect Test UK

Centar za bezbednost

Lafayette Instruments

Stoelting Company

Limestone Technologies

Axciton Systems

PDA Belgrade