MEĐUNARODNA LICENCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POLIGRAFSKOG ISPITIVANJA – MPA LICENCA

SERTIFIKAT EVROPSKE POLIGRAFSKE ASOCIJACIJE – EPA SERTIFIKAT

SERIFIKAT AMERIČKE POLIGRAFSKE ASOCIJACIJE  APA SERIFIKAT

SERTIFIKAT EVRO AZIJSKE POLIGRAFSKE ASOCIJACIJE – EAP SERTIFIKAT

AMERIČKA POLIGRAFSKA ASOCIJACIJA-PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE APA KONFERENCIJA 2019

SERTIFIKAT NACIONALNE POLIGRAFSKE ASOCIJACIJE – NPA SERTIFIKAT

SERTIFIKAT POLIGRAFSKE ASOCIJACIJE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA – UKPA SERTIFIKAT

SERTIFIKAT BRITANSKE POLIGRAFSKE ASOCIJACIJE – BEPA SERTIFIKAT

SERTIFIKAT RUSKE POLIGRAFSKE ASOCIJACIJE – UB SERTIFIKAT

Poligraf centar je jedina agencija u Srbiji koji poseduje svetsku poligrafsku akreditaciju i međunarodnu licencu, jedini u Srbiji smo članovi najvažnijih svetskih poligrafskih asocijacija i jedini u Srbiji posedujemo najvažnije svetske sertifikate u svetu poligrafa. Glavni poligrafista poligraf centra je jedini poligrafista iz Srbije koji je finalnu obuku za poligraf završio u elitnoj školi u Americi, gde je prošao najbolju poligrafsku obuku na svetu, zajedno sa agentima FBI, NSA i DEA. Jedini poligrafski ispitivač u Srbiji koji poseduje svetski priznatu i prestižnu APA licencu za bavljenje poligrafom. Jedini smo centar u Srbiji koji ispunjava uslove za članstvo u svetskim asocijacijama. Jedina smo agencija u Srbiji koja poseduje poligrafsku opremu poslednje generacije, što je izuzetno bitno. To je ono što, pored stručnosti poligrafsite, eliminiše mogućnost greške na poligraf testu. Preko hiljadu sprovedenih testova u dosadašnjoj karijeri. Redovni smo na svim relevantnim seminarima u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropi i Južnoj Americi. Posedujemo izvrsne kontakte i saradnju sa kolegama iz Rusije, Evrope, Severne i Južne amerike. U radu koristimo vrhunsku opremu za koju posedujemo posebne dozvole jer se radi o visokosofisticiranoj i kontrolisanoj tehnologiji. Lista ispod predstavlja sertifikate članstva u evropskoj, britanskoj i američkim poligrafskim asocijacijama, kao i zvaničnu licencu za sprovođenje poligraf testa u preko 180 zemalja sveta!