NA OVOJ STRANICI MOŽETE DA POGLEDATE NAJVEĆU KOLEKCIJU LICENCI I SERTIFIKATA NA BALKANU U VLASNIŠTVU POLIGRAF CENTRA, ŠTO POTVRĐUJE NIVO KOMPETENTNOSTI I OGROMNO ISKUSTVO NAŠEG PROFESIONALNOG KADRA, UGLED I POŠTOVANJE KOJE NAŠ CENTAR IMA NA GLOBALNOM NIVOU, NIVO KVALITETA USLUGA KOJE PRUŽAMO KAO I USKLAĐENOST VISOKOG KVALITETA PROFESIONALNIH USLUGA SA ZVANIČNIM I PROPISANIM NAJVIŠIM SVETSKIM STANDARDIMA POSLOVANJA IZ OBLASTI POLIGRAFSKOG TESTIRANJA.

MOŽETE UVEĆATI LICENCE I SERTIFIKATE KLIKOM NA SLIKU.

MEĐUNARODNA LICENCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POLIGRAFSKOG ISPITIVANJA – MPA LICENCA

SERTIFIKAT EVROPSKE POLIGRAFSKE ASOCIJACIJE – EPA SERTIFIKAT

SERIFIKAT AMERIČKE POLIGRAFSKE ASOCIJACIJE  APA SERIFIKAT

SERTIFIKAT EVRO AZIJSKE POLIGRAFSKE ASOCIJACIJE – EAP SERTIFIKAT

AMERIČKA POLIGRAFSKA ASOCIJACIJA-PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE APA KONFERENCIJA 2019 

ISOPE POLIGRAFSKA ASOCIJACIJA-PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE – ISOPE KONFERENCIJA 2021

ISOPE KONFERENCIJA

SERTIFIKAT NACIONALNE POLIGRAFSKE ASOCIJACIJE – NPA SERTIFIKAT

SERTIFIKAT POLIGRAFSKE ASOCIJACIJE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA – UKPA SERTIFIKAT

SERTIFIKAT BRITANSKE POLIGRAFSKE ASOCIJACIJE – BEPA SERTIFIKAT

SERTIFIKAT INTERNACIONALNOG UDRUŽENJA POLIGRAFSKIH ISPITIVAČA, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE – ISOPE SERTIFIKAT

SERTIFIKAT RUSKE POLIGRAFSKE ASOCIJACIJE – UB SERTIFIKAT

SERTIFIKAT INTERNACIONALNE POLIGRAFSKE ASOCIJACIJEIPA SERTIFIKAT

POČASNO ČLANSTVO U MEĐUNARODNOJ POLIGRAFSKOJ ASOCIJACIJIPOLIGRAFOLOG SERTIFIKAT 

ČLANSTVO U POLIGRAFSKOJ ASOCIJACIJI ISOPE – LICENCA ISOPE

ISOPE SERTIFIKAT

Poligraf centar je jedina agencija u Srbiji koji poseduje svetsku poligrafsku akreditaciju i međunarodnu licencu, jedini u Srbiji smo članovi najvažnijih svetskih poligrafskih asocijacija i jedini u Srbiji posedujemo najvažnije svetske sertifikate u svetu poligrafa. Glavni poligrafista poligraf centra je jedini poligrafista iz Srbije koji je finalnu obuku za poligraf završio u elitnoj školi u Americi, gde je prošao najbolju poligrafsku obuku na svetu, zajedno sa agentima FBI, NSA i DEA. Jedini poligrafski ispitivač u Srbiji koji poseduje svetski priznatu i prestižnu APA licencu za bavljenje poligrafom. Jedini smo centar u Srbiji koji ispunjava uslove za članstvo u svetskim asocijacijama. Jedina smo agencija u Srbiji koja poseduje poligrafsku opremu poslednje generacije, što je izuzetno bitno. To je ono što, pored stručnosti poligrafsite, eliminiše mogućnost greške na poligraf testu. Preko hiljadu sprovedenih testova u dosadašnjoj karijeri. Redovni smo na svim relevantnim seminarima u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropi i Južnoj Americi. Posedujemo izvrsne kontakte i saradnju sa kolegama iz Rusije, Evrope, Severne i Južne amerike. U radu koristimo vrhunsku opremu za koju posedujemo posebne dozvole jer se radi o visokosofisticiranoj i kontrolisanoj tehnologiji. Lista ispod predstavlja sertifikate članstva u evropskoj, britanskoj i američkim poligrafskim asocijacijama, kao i zvaničnu licencu za sprovođenje poligraf testa u preko 180 zemalja sveta!