Poligrafsko ispitivanje predstavlja najefikasniji način provere kredbiliteta na svetu. U ovih sto godina, koliko postoji poligraf, mnoge druge tehnike su dolazile i prolazile, sa ciljem da zamene poligraf. Jedna od tih je “voice stress analizer” koji se pojavio 70-ih godina prošlog veka. Zasnovan je na predpostavci da svako ko laže promeni tonalitet u glasu dok izgovara laž.  Taj isti uređaj sposoban je da prepozna tu promenu u glasu i da na osnovu toga prepozna kada neko ne govori istinu. Reklamiran je kao nešto “revolucionarno” što će zameniti poligraf. Nakon temeljne studije koja je sprovedena u Japanu izveštaj sa studija je bio da tehnika oko 50% precizna, što je poražavajuće. To je isto kao da bacate novčić ili da sami pogađate sa šansom jeste-nije od 50%-50%. “Solidna” tehnika se smatra sve što je iznad 70% preciznosti. Tako da je “voice stress analizer” veoma brzo otišao u zaborav.

Nakon toga pojavio se “brain wave scanner”. On je mogao da skenira moždane signale i po aktivnosti različizih sfera mozga koja se zaključi kada neko ne govori istinu. Studija koju je sproveo univerzitet u Čikagu je došla do zaključka da je ova tehnika precizna oko 60%. Tako da je vladina agencija SAD koja je zadužena za odobravanje tehnika ispitivanja je odbacila i ovu tehniku kao nepouzdanu. Nakon toga pojavljuje se “eye detect”. Tehika koja je zasnovana na činjenice da kod osobe koja ne govori istinu dolazi do promene u širini zenice oka. Nakon petogodišnjeg ispitivanja na kontinentu Južne Amerike ova tehnika nije naišla na odobrenje američkih institucija zaduženih za validaciju tehnika.

 

PREDNOSTI POLIGRAF TESTA:

 

-Potpuno je bezopasno po zdravlje

-Ne ostavlja nikakve posledice i ne emituje zračenje

-Ne izaziva nikakav bol ni fizički ni psihički

-Na dobrovoljnoj je bazi

-Može da se prekine u svakom trenutku

-Ne traje dugo 

-Najmanje invazivna tehnika od svih dostupnih

-Nema obmane niti sakrivenih detalja, sve je fer-plej i korektno, ceo proces je baziran isključivo na činjenicama

-Svako zna pitanja koja će mu biti postavljena unapred

-Mobilno je, može se obaviti bilo gde

-Rezultati se znaju odmah nakon testa

-Najpouznanije je od svega što je dostupno na svetu u poslednjih 100 godina

-Svako može sebi da priušti cenu testa

-Brzo rešava problem, sa sat vremena znate sve

 

Poligrafsko ispitivanje je jedina tehnika koja je izdržala test vremena i koristi se skoro sto godina. Čak i “screening” tehnike koje se u poligrafu koriste za usmeravanje daljeg ispitivanja ili kada kod ispitanika nema konkretne optužbe su sa svojih 70% plus posto preciznosti bolje i preciznije nego sve druge tehnike koje su se pojavile u proteklih sto godina sa nemerom da zamene poligraf. Dakle, najmanje precizna tehnika poligrafskog ispitivanje je verodostojnija i preciznija nego najbolje od onog što je nuđeno kao alternativa za poligraf test. 

Kako je tehnologija napredovala tako je i u skladu sa time i poligraf napredovao. Od 1991 godine prelazi se sa analognih na digitlane instumente, dakle dolazi do “digitalizacije” samog poligraf instrumenta. Od tada se više ne koristi papir koji otkucava reakcije na mastilu već se ceo instument upakovan u manju kutiju koja je prikaćena na laptop kompjuter. Takođe, tehnologija je omogućila napredak i stvaranje novih komponenti i kanala koji se dodaju na poligraf, kao pomoćno sredstvo. Tako smo dobili “pletizmograf” koji meri vasomotorni autonomni refleks, odnosno povodljivost krvi između organa. Dalje, “activity monitore” koji služe za hvatanje i registrovanje sprovođenja fizičkih kontra-mera i koji u obavezni za korišćenje u današnje vreme. Test se ne smatra validnim ukoliko nije korišćen “activity monitor” jer subjekt može da sprovodi kontra-mere a da ispitivač to ne vidi. Ukoliko Vas zanima više o istoriji poligrafa možete posetiti veb stranicu ISTORIJA POLIGRAFA

Takođe, razvoj tehnologije je omogućio i kreitanje logaritama koji služe kao pomoćno sredstvo kod rečunanja reakcija, što je sve promenilo proces ispitivanja. U SAD se svakodnevno ulažu milioni dolara u istraživanja poligrafskog ispitivanja i to polje se stalno usavršava i napreduje u svakom smislu. U tome prednjače Juta univerzitet kao i univerzitet Džon Hopkins. Svaki poligrafista koji želi da bude kvalitetan mora da prati sve novine i da bude u toku. kao i u svakoj drugoj profesiji. Ono što je najnovije od istraživanja jeste da se razmatra da se pauza između postavljanja pitanja smanji jer se, generalno, smatra da je predugačka. Takođe se razmatra uvođenje novog kanala koji će meriti provodljivost krvi u obrazima. Poznata je činjenica da se ljudi zacrvene kada ne govore istinu. U tom pravcu idu nova istraživanja a videćemo još šta će biti…

Sve u svemu, poligrafsko ispitivanje je bilo i ostaje najpouzdanije sredstvo za proveru kredibiliteta na svetu. Najkomercijalniji testovi su oko 95% posto preciznosti. Postoji poligraf test koji je 100% precizan i koji je zvaničan dokaz na sudovima u sve većem broju država. Ali, postoje preduslovi koji moraju biti ispunjeni da bi taj test mogao da se sprovede.  Ukoliko ti preduslovi nisu ispunjeni taj test se ne može sprovesti. Kod poligrafskog ispitivanje postoje mnoge tehnike i mnogi formati koji se koriste, u zavisnosti od konkretne situacije i slučaja koji se radi. Ne postoji više istražvanja, eksperimenata niti radova napisanih na temu ni jedne druge tehnike za procenu kredibiliteta na svetu kao za poligrafsko ispitivanje. Niko nije uspeo za 100 godina da iznese solidne dokaze da poligrafsko ispitivanje ne funkcioniše. Dok sa druge strane za suprotne tvrdnje postoji mnogo dokaza da potkrepe te tvdnje.

Da li mislite da je slučajno to što svaki aplikant za bilo koju bezbenosnu službu-policija, vojska, obaveštajne službe, prolazi poligrafsko testiranje kao deo provere? Mislite li da je slučajno što svaki obaveštajac ide na redovno poligrafsko testiranje svakih godinu? Smatrate li da je slučajno što se poligraf koristi kao deo bezbednosnog mehanizma preventivnog tipa? Slučajnost je da se koristi u kontraobaveštajnom sektoru svake obaveštajne službe? Nije slučajno. To se radi zbog toga što ne postoji ništa bolje od poligrafa. Prošle godine, jedno N.N. lice je apliciralo posao u “LA police department”. Nakon ekstenzivnog poligrafskog ispitivanja i padanja na istom slomio se pod pritiskom ispitivanja i priznao sve. Tako se saznalo da je bio instruisan od strane kineske obaveštajne službe da se infiltrira u policijsko odeljenje i da dođe do poverljivih informacija. Na primer, to nije moglo da se sazna ni na jedan drugi nači osim poligrafskim ispitivanjem.

Ono što je fenomenalna činjenica jeste to da ono što je do skoro bila samo privilegija obaveštajnih službi i špijuna je sada dostupno civilima i građanima (u Srbiji od 2005 godine) da mogu da koriste u privatne svrhe poligraf za što god njima treba. To je ekskluzivna usluga za koju su neke prethodne generacije samo mogle da sanjaju da imaju pristup takvoj tehnologiji. I to je mogućnost koju svako od može i treba da iskoristi na svaki mogući način kada ima problem koji ne može da se reši ni na jedan drugi način. Ekskluzivna usluga koja je sada dostupna svakome.