Poligraf centar je zvanično licenciran, sertifikovan i akreditovan centar za sprovođenje profesionalnih ispitivanja na poligrafu. Zapošljavamo poligrafiste koji su vrhunski obučeni i specijalizovani za sprovođenje profesionalnog testiranja na poligrafu. Poligraf centar je firma koja obavlja najprofesionalnije poligrafsko ispitivanje dostupno na tržištu danas. Zapošljavamo samo kvalifikovane, edukovane, obučene i sposobne poligrafske ispitivače i uvek činimo sve kako bi održali nivo usluga na najvišem mogućem nivou u ovom usko specijalizovanom polju. Poligraf centar pruža isključivo usluge najvišeg mogućeg kvaliteta i predstavlja ekskluzivu na ovim prostorima. Sedište naše organizacije je u Beogradu, i sposobni smo da organizujemo poligrafsko testiranje na teritoriji cele države Srbije u relativno kratkom roku – vaša je odluka na kojoj lokaciji želite da se sprovede testiranje.

Svi poligrafski ispitivači u poligraf centru su licencirani i trenirani u školama koje su akreditovane od strane svetske poligrafske asocijacije i Američke poligrafske asocijacije, najeminentnijih regulatornih tela na svetu za sve što ima veze sa poligrafom, što znači da su usluge koje pružamo profesionalne, korektne, etičke i, što je najbitnije, precizne i tačne. Snažan interni kodeks je osnova našeg poslovanja i možete biti uvereni da će svaki test koji se sprovodi u poligraf centru biti u skladu sa zakonskom procedurom, poslovnom etikom i profesionalnim standardima propisanim od strane regulatornih tela. Jedina smo organizacija za poligrafsko testiranje u Srbiji koja je zvanično akreditovana od strane svetske i Američke poligrafske asocijacije i jedni smo koji posedujemo svetski priznatu licencu za poligraf.

Poligraf centar svojim klijentima nudi širok dijapazon usluga. Kada su u pitanju privatna i poslovna testiranja, možemo obezbediti sve vrste poligrafskog ispitivanja, od skeniranja i selekcije kandidata za zapošljenje do ispitivanja vezanih za lične i intimne odnose. Zahvaljujući zvaničnom partnerstvu i saradnji sa Američkom poligrafskom asocijacijom u stanju smo da ponudimo najbolje poligrafske stručnjake na tržištu, korišćenje najsavremenijih i validnih tehnika poligrafskog ispitivanja, kao i obavljanje poligrafskog testiranja na najsavremenijoj poligrafskoj opremi.  Konstantno pratimo sve inovacije na polju poligrafskog ispitivanja. Uvek radimo na usavršavanju i poboljšanju kvaliteta usluga koje pružamo svojim klijentima.

U koraku smo sa svim inovacijama koje se tiču tehnika ispitivanja kao i inovacijama u poligrafskoj opremi. Naši poligrafski ispitivači imaju profesionalnu obavezu da redovno rade na svojoj kontinaulnoj edukaciji, da prate aktuelne naučne radove, istraživanja, eksperimente, dostignuća i novine  na polju poligrafa. Naš kadar je redovan na seminarima za poligraf. Naša interna politika nalaže da smo u obavezi da ulažemo vreme i sredstva u dodatnu edukaciju i konstantno usavršavanje. Poligraf je polje koje je u stalnom razvoju I svako veće naučno istraživanje o poligrafu donosi neku vrstu promena i novina na tom polju. Iz tih razloga je izuzetno je bitno biti u konstantnom koraku sa aktuelnim naučnim saznanjima vezanim za poligraf.

Poligraf centar ima razvijenu mrežu saradnika u Evropi, Severnoj i Južnoj Americi. U stalnom smo kontaktu sa kolegama iz inostranstva i konstantno radimo na poboljšanju kvaliteta pruženih usluga jer verujemo u konstantno usavršavanje i napredovanje.

Poligraf centar garantuje najviši kvalitet usluge, profesionalizam kao i individualni prilaz svakom testiranju pojedinačno. Naši klijenti nas posebno cene zbog iskustva i mogućnosti da smanjimo nivo stresa na minimum za vreme trajanja ispitivanja. Ukoliko sumnjate da neko zloupotrebljava Vaše poverenje, ili ukoliko radite za kompaniju koja ne sme da priušti velike promene u radnom kadru ili mora da zaštiti svoje poslovne tajne – pozovite nas!

Poligraf centar je osnovan od strane iskusnih profesionalaca iz polja poligrafskog ispitivanja. Nudimo testiranje na celokupnoj teritoriji Srbije za lične i poslovne potrebe, a takođe vršimo sudska ispitivanja i obavljamo veštačenje za potrebe svedočenja na suđenjima. Možemo vršiti testiranja i u inostranstvu. Naši poligrafski stručnjaci su obučeni da sprovode poligrafsko testiranje i na engleskom jeziku, a ukoliko se ukaže potreba, posedujemo i mrežu prevodioca-saradnika koje angažujemo za sprovođenje testiranja na bilo kom drugom stranom jeziku. Poligraf centar je kao organizacija član američke poligrafske asocijacije, evropske poligrafske asocijacije i britanske poligrafske asocijacije. Svi naši ispitivači su zvanično sertifikovani i licencirani, sa zavidnom količinom iskustva i profesionalnim pristupnom svakom testu do kraja, bez izuzetaka.  Sve novosti u poligraf centru, zanimljivosti, vesti u agenciji, infomacije o popustima i akcijama, informacije o novim uslugama i sve što je novo i aktuelno u poligraf centru možete pratiti i čitati na našoj stranici BLOG I VESTI koja se redovno ažurira sa novim informacijama.