Jasno je da pored samih usluga na poligrafu, veoma bitnu stavku predstavlja, naravno, cena usluga. Cena poligrafskog testiranja se kreće u rasponu od 70 eura do 100 eura za testiranje jednog lica na poligrafu. Na cenu utiče više faktora kao što su broj ispitanika, vrsta testa, tema testiranja, tehnika ispitivanja, lokacija, troškovi, vreme testiranja i mnogi drugi faktori. Naravno, ukoliko klijent želi da se testira više lica na poligrafu takođe je moguć dogovor oko cene. Što se veći broj lica testira samim tim i cena testa opada. Što se tiče raspona i varijacije u visini cene kod testiranja jednog lica, dakle pojedinačno, taj raspon je proizvod činjenice da postoje razlike u tipovima i vrsti testiranja, tehnici, vremenskom trajanju, kao i u ciljevima ispitivanja. Svaki slučaj je jedinstven za sebe. To zahteva drugačiji pristup i angažovanje. Samim tim i cena pojedinačnog testa varira u zavisnosti od vrste i tipa ispitivanja. Želimo da naglasimo da je poligraf centar jedina agencija u Srbiji u kojoj klijent dobija sertifikovan poligraf test koji je jedini validan i zvanično priznat. Smatramo da će inteligentni i razumni klijenti uvek prepoznati i odabrati kvalitet. Takođe je potrebno istaći da svaki naš test temeljan, da traje od 60 do 90 minuta i da je detaljan i profesionalan pismeni izveštaj uključen u cenu. Naši klijenti dobijaju ekskluzivno i najkvalitetnije poligrafsko testiranje po poslednjim svetskim standardima, sa najvišim mogućim nivoom preciznosti. Kvalitet poligraf testa je ono što je najbitnije u celoj priči.

Koji su to faktori koji utiču na formiranje cene?

Pre svega, broj ispitanika. Što je veći broj lica koja se ispituju, srazmerno tome i cena opada. Zatim, vrsta ispitivanja. Svaki slučaj ima specifične okolnosti i može zahtevati da više od jedne osobe bude ispitano. Ovakva situacija povećava vreme potrebno da se sprovedu svi testovi, što utiče na to da cena raste. Kompleksnost slučaja takođe ima ogroman uticaj. Svako ispitivanje zahteva od ispitivača da se pripremi na neophodan način. Ukoliko je slučaj relativno jednostavan, ispitivanje će se sprovesti za kratki vremenski period, kao i samo testiranje, pa će i cena biti niža. Ukoliko je u pitanju zahtevniji slučaj, pripremni period će vremenski trajati duže, kao i samo ispitivanje i testiranje. Ovakvo stanje stvari će prouzrokovati da cena testa skoči.

Još jedan faktor koji treba da se uzme u obzir prilikom formiranja konačne cene je lokacija na kojoj će se obaviti testiranje. Poligraf centar nudi mogućnost izbora lokacije na kojoj klijent želi da se obavi ispitivanje na poligrafu. Kao što taj izbor ima uticaja na rezultate testa, tako ima uticaj i na konačnu cenu koja je direktno povezana sa dodatnim troškovima. Konkretno naknade za troškove transporta ljudi i bezbedan transport opreme koja je neophodna za sprovođenje testa na poligrafu. Ukoliko klijent odluči da se testiranje obavi na drugoj lokaciji, klijent mora biti spreman za dodatne troškove. Cene usluga testiranja na poligrafu u Poligraf centru” su izuzetno konkurentne i pristupačne. Kada tome dodamo i činjenicu da je naš kadar iskusan i profesionalan sve je jasno. Poligaf centar pruža najbolji odnos kvaliteta i cena poligrafskih usluga na tržištu. Osećajte se slobodno da nas kontaktirate ukoliko želite da saznate nešto više o cenama poligrafskog testiranja ili bilo čemu vezanom za celokupan proces. Dostupni smo, voljni i spremni da odgovorimo na sva Vaša pitanja i izađemo u susret svim Vašim potrebama. Za naše klijente smo dostupni 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji. Dragi klijenti, možete pogledati široku ponudu naših usluga na stranici POLIGRAFSKE USLUGE