Kada se neko odluči za usluge poligrafa, sasvim je razumljivo da se javljaju mnoga pitanja u vezi sa ispitivanjem i celokupnom procedurom testiranja. Pružajući Vam odgovore na ova pitanja omogućavamo Vam da budete upućeni i informisani kao i da lakše i mirnije pristupite ispitivanju. Sve to takođe pomaže nama jer je u ovom procesu poželjno da stranke budu informisane, smirene i staložene, što pomaže celom procesu testiranja u smislu da će preciznost i tačnost testa biti na višem nivou što je ispitanik smireniji. Najčešća pitanja su vezana za samu proceduru. U listi koju vidite ispod pronaći ćete 10 najčešće postavljanih pitanja u vezi procesa testiranja na poligrafu. Ukoliko imate pitanja koja se ne nalazi na našoj listi, kontaktirajte nas odmah. Biće nam drago da odgovorimo na sva pitanja koja imate.

 • Kakva je procedura ispitivanja?


  Procedura svakog poligrafskog ispitivanja je praktično identična, nevezano za vrstu i tip slučaja na koji se testiranje odnosi. Nakon početne identifikacije i intervjua vezanog za lične podatke, formiraju se pitanja koja će biti postavljena na testu u vezi sa incidentom koji je povod testiranja i samim tim počinje druga faza testiranja. U ovoj fazi ispitanik se postavlja na stolicu i povezuje sa poligrafom, nakon čega se obavljaja testiranje ispitanika na poligraafu gde se licu koje se ispituje postavlja set pitanja na koja treba da odgovori sa DA ili NE. Broj pitanja može da varira od testa do testa ali uglavnom nije veći od 20 pitanja. Nakon završetka ove faze, rezultati registrovanih reakcija se analiziraju i dolazi se do rezultata koji formira krajnje mišljenje ispitivača. Nakon završetka testa se obavlja post-intervju sa ispitanikom u kome se diskutuje o rekacijama koje su zabeležene, ukoliko ih je bilo. Ceo test se uvek obavlja u prijateljskoj atmosferi i posao ispitivača je da se postara da lice koje se ispituje nije previše opterećeno kao i da nije pod pritiskom u toku sprovođenja ispitivanja.

 • Koliko su tačni rezultati dobijeni poligrafskim testiranjem?


  Poligraf je u velikom broju slučajeva pokazao da je i dalje ubedljivo najbolje sredstvo za procenu kredibiliteta i utvrđivanje istinitosti dostupno na svetu. Kao i sve druge forenzičke metode ni poligraf nije 100% tačan i precizan. Razna naučna istraživanja su došla do zaključka da što je oprema za ispitivanje starija, to je nivo preciznosti niži. Kod najstarije i prevaziđene analogne opreme tačnost je bila oko 65%. Prosečan nivo preciznosti kod novijih kompjuterizovanih poligrafa je oko 95%, a kod najnovijih instrumenata i do 97%, što je zaista impresivna cifra. Kako tehnologija napreduje, tako efikasnost i efektivnost poligrafa napreduju i shodno tome, nivo preciznosti raste. Naša kompanija koristi najbolju opremu dostupnu na tržištu, što nam omogućava da ponudimo najviši mogući stepen preciznosti i tačnosti dobijenih rezultata.

 • Da li je poligraf isto što i detektor laži?


  Odgovor je da jeste. Popularan naziv u modernoj kulturi za „poligraf“ jeste „detektor laži“. Termin “detektor laži” se ustalio kao veoma popularan u širokom auditorijumu. Stručni naziv za poligraf može biti „verifikator istine i kredibiliteta“. Po naučnoj osnovi, stručno rečeno, posao u kome se mi nalazimo se naziva PROCENA KREDIBILITETA.

 • Koliko traje jedan poligrafski test?


  Vremenska dužina trajanja testa na poligrafu zavisi od vrste ispitivanja kao i od kompleksnosti i složenosti slučaja. Zakonski propisan minimum trajanja jednog testa na poligrafu je 90 minuta, koliko traju prosečni i jednostavni testovi, dok kod složenih slučajeva i kompleksnijih vrsti poligrafskog ispitivanja testiranje može potrajati i do 3 sata.

 • Da li test može da se izvrši na drugom jeziku?


  Odgovor je da može. Naši poligrafski ispitivači su obučeni i sertifikovani da vrše ispitivanje ne samo na Srpskom nego i na Engleskom jeziku. Za potrebe ispitivanja na nekim drugim jezicima, osim Srpskog i Engleskog, imamo prevodioce-saradnike koje angažujemo u ovakvim slučajevima, tako da smo su stanju da obavljamo poligrafsko ispitivanje na većini stranih jezika.

 • Da li postoji nešto što mogu da uradim kako bih se pripremio za poligrafsko ispitivanje?


  Najbitnije je da se postarate da se dobro naspavate i odmorite noć pred testiranje, kao i da ne dođete gladni na testiranje. Dakle, da budete naspavani i siti. To Vam omogućava da zdravo pristupite procesu, kao i da se psihički fokusirate na testiranje. Obavezno ponesite bilo kakav dokument radi identifikacije i utvrđivanja identiteta.

 • Da li postoji pravilo oblačenja prilikom dolaska na poligrafsko ispitivanje?


  Bilo bi poželjno da se obučete poslovno ali opušteno, ali najbitnije je da se Vi osećate opušteno i komforno u onome što ste obukli.

 • Da li maloletna lica mogu da budu testirana na poligrafu?


  Odgovor je da mogu. Ne postoji razlog zbog čega to ne bi bilo moguće. Pravilo je da je lice koje pristupa testiranju dovoljno zrelo da je sposobno da razlikuje istinu od laži. Jedini uslov koji mora biti ispunjen u ovom slučaju jeste da postoji pismena i potpisana izjava jednog od staratelja kojom staratelj izjavljuje da je saglasan da se izvrši poligrafsko testiranje nad maloletnim licem.

 • Kakvi su uslovi za poligrafskog ispitivača?


  Kako bi lice moglo zvanično da se bavi poligrafskim ispitivanjem, svaki ispitivač mora imati diplomirati na četvorogodišnjem fakultetu iz bezbednosnih ili srodnih nauka, mora proći profesionalnu specijalističku obuku za rad na poligrafu u akreditovanoj ustanovi, mora imati određen broj testiranja obavljenih pod mentorstvom, i mora da poseduje zvaničnu licencu za obavljanje poslova poligrafskih ispitivanja. Lice koja ne ispunjava ova četiri osnovna uslova ne može zakonski i legalno obavljati poslove testiranja na poligrafu.

 • Da li nam kažete koja pitanja ćete nam postaviti na testiranju?


  Zavisi od vrste i tipa ispitivanja, zavisi od tehnike koja se primenjuje kao i od uloge ispitanika u konkretnom događaju koji se odigrao i koji se ispituje. U velikoj većini standardnih testova lice koje se ispituje će biti upoznato sa pitanjima koja će mu biti postavljena u toku testiranja a lista svih pitanja će mu biti prezentovana i pročitana pre testiranja. Nema nikakvih skrivenih pitanja niti iznenađenja.

 • Da li stres i nervoza mogu da utiču na rezultate testiranja tako da ispadne kao da je osoba kriva iako nije?


  Razumljivo je da će osoba koja nije kriva biti pod stresom prilikom testiranja na poligrafu, a kamoli osoba koja je kriva. Ali nemate o čemu da brinete. Naši ispitivači su obučeni da prepoznaju stres koji je prouzrokovan ili je u korelaciji sa određenom situacijom prilikom ispitivanja. Poligraf nije instrument koji meri nervozu, pa samim tim nema razloga za brigu. Iskusni ispitivač može prepoznati bilo kakav problem koji ispitanik ima i neutralisati ga. Za iskusnog ispitivača veoma je lako da razlikuje stres koje je nastao kao posledica ispitivanja od stresa koji je posledica laganja. Iznad svega drugog obaveza svakog ispitivača je da se postara i da obezbedi da lice koje se ispituje nije preopterećeno ispitivanjem, kao i da omogući da se testiranje obavi u prijatnoj atmosferi.