Poštovanje dragi klijenti, na ovoj stranici možete pročitati uslove korišćenja poligrafskih usluga, kao i proceduru poligrafskog testiranja u Poligraf Centru. Želimo da skrenemo pažnju svim klijentima da se testiranja u Poligraf Centru obavljaju isključivo po zakonu, po pravilniku svetske poligrafske asocijacije i po standardima prakse propisanim od strane svetske poligrafske federacije. Svaki test će biti sproveden u skladu sa propisima, do poslednjeg detalja. Bez izuzetaka. Nema ispunjavanja želja. Pravila i propisi su na prvom mestu i to je nešto što klijenti moraju da prihvate jer je to i u njihovom interesu. Jedini pravi test je validan test. Da bi test bio validan moraju se poštovati strogi kriterijumi i standardi prakse. Poligrafsko testiranje je izuzetno kompleksna i osetljiva procedura i ukoliko se samo i jedna stavka ne uradi u skladu sa propisima, test se ne može smatrati validnim, samim tim test je ništavan i nema nikavu upotrebnu vrednost niti kredibilitet i rezultati dobijeni takvim testom se lako ospore i obore. U skladu sa interesima klijenata je da dobiju validan test jer onda rezultat tog testa ima kredibilitet, težinu, validnost i ima upotrebnu vrednost, samim tim se može veštačiti i braniti pred svakim sudom i takav test niko ne može da ospori i obori ni pod kojim uslovima. Kada test nije validan onda svako može da ospori rezultate tog testa. Zvanična politika Poligraf Centra je da svaki test koji nosi pečat Poligraf Centra mora ispuniti sve standarde profesije i mora biti u skladu sa propisima i pravilima za sprovođenje validnog i relevantnog poligraf testa.  

 

POLIGRAFSKOM ISPITIVANJU NE MOŽE DA SE PODVRGNE:

1) lice koje je pod uticajem alkohola, opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci;

2) lice koje ima ozbiljna srčana oboljenja ili respiratorne smetnje;

3) lice u izrazito stresnom stanju;

4) lice koje je pod dejstvom lekova za smirenje;

5) lice koje pokazuje vidljive znake duševne bolesti, privremene duševne poremećenosti ili je u drugom bolesnom stanju koje onemogućava ispitivanje;

6) lice koje oseća intenzivan fizički bol;

7) trudnica i porodilja;

8) lice koje nije navršilo 14 godina života;

9) lice koje boluje od epilepsije.

 

Na ovoj stranici želimo da Vas informišemo o pravnom aspektu poligrafskog testiranja. Poligrafsko ispitivanje se svugde u svetu sprovodi isključivo na dobrovoljnoj bazi, niko ne može ni u kom slučaju da bude nateran na poligrafsko testiranje protiv svoje volje. Odluka da se lice testira na poligrafu mora biti donesena isključivo na slobodnoj volji. Licu koje se testira moraju biti predočene sve činjenice u vezi sa procesom poligrafskog testiranja pre nego što lice prvo usmeno pristane da se testira a zatim to potvrdi svojeručnim potpisom na dokumentu za pristanak na poligrafsko ispitivanje. Lice mora biti pri zdravom razumu i čistoj svesti, i ne sme biti pod prisilom, prinudom, bez pretnji i zastrašivanja, bez ikakvih obećanja i da u potpunosti i svesno prihvati da se testira na poligrafu. Pristankom na poligrafsko testiranje lice se slaže da rezultati poligrafskog testiranja mogu biti prezentovani klijentu ili zainteresovanoj stranci koja na to ima pravo na osnovu pismenog dogovora. Licu koje se testira mora biti predočeno da rezultati poligrafskog testiranja mogu biti nepovoljni za njega. Licu mora biti predočeno da su rezultat testiranja, uključujući poligrame, poslovna tajna za period od 30 godina, da će zapis biti čuvan u sefu, da neće biti prezentovan nikome kao i da pravljenje bilo kakvih kopija i dalja distribucija nisu dozvoljeni. Licu mora biti predočeno da mu se garantuje apsolutna diskrecija i anonimnost od strane pravnog lica. Licu takođe mora biti objašnjeno da celokupan proces može biti stresan i emotivno uznemirujuć. Lice je slobodno da prihvati ili odbije poligrafsko testiranje. Lice je slobodno da odustane od testiranja i prekine testiranje u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga ili bez ikakvog razloga uopšte.

Ukoliko su ispunjenji svi gore navedeni uslovi potrebno je da lice usmeno izjavi da nema ništa protiv toga da se nad njim sprovede poligrafsko testiranje, zatim, da izjavi da prihata da se podvrgne poligraf testu i da to potvrdi svojeručnim potpisom na formularu za poligrafsko ispitivanje, uz prisustvo svedoka. Poligrafski isptivač će sprovesti pripremni test kako bi ustanovio da li je sve u redu sa instrumentom kao i kako bi ustanovio da li lice ima normalne reakcije. Ukoliko postoji sumnja ili ukoliko poligrafski ispitivač proceni da za tim postoji potreba, poligrafski ispitivač može, uz doborovoljni pristanak ispitanika, da uzme uzorak urina ispitanika u cilju analize radi utvrđivanja prisustva psihoaktivnih supstanci koje mogu izmeniti psihofizičko stanje ispitanika i uticati na psihofiziološke reakcije ispitanika, što ga automatski čini nepodobnim za sprovođenje validnog poligraf testa. Poligrafski ispitivač će obavezno sprovesti najmanje tri glavna testa nad ispitanikom, ne računajući pripremni test, kao što je propisano privilnikom svetske poligrafske asocijacije. Ukoliko za to postoji potreba, ispitivač može sprovesti još najviše dva dodatna testa, ali ne više od ukupno pet glavnih testova, ne računajući pripremni test. Ispitaniku i klijentu će rezultati sa poligrafskog ispitivanja biti usmeno saopšteni odmah nakon završetka testiranja. Na dodatni zahtev, pismeni izveštaj sa poligrafskog testiranja će se klijentu dostaviti u roku od 24 časa nakon sprovođenja testa na poligrafu.

Što se tiče pismenog izveštaja sa poligrafskog testiranja, informacije iz pismenog izveštaja se ne smeju kopirati, menjati niti modifikovati u bilo kojoj formi bez jasne naznake da su promene načinjene u odnosu na originalni dokument. Pismeni izveštaj sa poligrafskog ispitivanja, njegova forma i sadržaj se smatraju poslovnom tajnom i spadaju u red  poverljivih internih dokumenata pravnog lica. Pismeni izveštaj sa poligrafskog testiranja se ne sme ustupati trećoj strani bez pismene dozvole lica koje je podvrgnuto poligrafskom testiranju, kao i bez pismene dozvole poligrafskog ispitivača ili odgovornog lica u pravnom licu koje je sprovelo ispitivanje. Svako neovlašćeno davanje na uvid bilo kom trećem licu bez dozvole navedene dve stranke podleže krivičnoj odgovornosti i smatraće se odavanje poslovne tajne, što sa sobom povlači sve zakonske i pravne posledice. Poligraf centar želi da naglasi da su sve pravne mere preduzete isključivo u cilju zaštite podakala o ličnosti naših klijenata, zaštite poslovnih interesa Poligraf Centra, zaštite prava na privatnost naših klijenata kao i zaštite načela diskrecije i anonimnosti prema našim klijentima a sve u cilju zaštite privatnosti, intime, ličnih i poverljivih informacija i zaštita ličnih interesa svih naših klijenata.