Kada dođe do prevare, manjka, pronevere ili bilo koje vrste mahinacije u Vašoj firmi, znate da ste u problemu. Postoje dva razloga za to: prvi razlog predstavlja činjenica da Vaša firma gubi novac svakog dana ukoliko prevara ostane neotkrivena. Drugi razlog je ozbiljniji: neko od Vaših radnika ne samo da Vas laže već i svesno radi protiv Vaše firme. Takvo saznanje utiče na način na koji pristupate prema Vašim radnicima. Naša poligrafska testiranja su već bila od koristi mnogim firmama u raznim prilikama i uspeli smo da razotkrijemo mnoge počinioce kao i da ukažemo na pojedince koji su odgovorni.

 

REŠAVANJE PREVARA U POSLOVANJU

Kada dođe do problema bilo kakve vrste u poslovanju najvažnije je da se brzo reaguje. Nelojalni radnici ne samo da prouzrokuju štetu u profitu kompanije nego, u ekstremnom slučaju, mogu da prouzrokuju i propast firme. Ni jedna ozbiljna firma ne sme sebi da dozvoli taj luksuz da na odgovornim pozicijama ima ljude kojima ne može da veruje. Zamislite kada bi se svaki radnik ponašao kao taj jedan neodgovorni pojedinac. Zbog toga je bitno pokazati da kompanija ima solidnu bezbednosnu politiku i demonstrirati snagu kompanije na primeru kako bi se sprečili dalji incidenti i kako bi se učvrstila pozicija kompanije. Nerešeni incident, koji je prošao bez otkrivenog krivca, može naneti izuzetnu štetu Vašoj liderskoj poziciji i može prouzrokovati da se i Vaši saradnici okrenu protiv Vas. Zbog svega ovoga bitno je eliminisati bilo kakvu mogućnost štetnog ponašanja u budućnosti i postarati se da osobe koje su odgovorne za incident budu otkrivene i da snose posledice po kratkom postupku. ***U ovakvim situacijama savetujemo poslodavce da prvo nas kontaktiraju, dakle što pre, kao i da ne šire informacije o incidentu apsolutno nikome, da mi budemo prvi koji su saznali za incident. Na ovaj način se sprečava “kontaminacija” informacija. Ukoliko nas poslušate i postupite ovako, možemo garantovati da ćemo otkriti počinioca sigurno, dakle garancija od 100%.*** Poligraf centar može obaviti testiranje Vaših zaposlenih i verifikovati istinitost izjava datih od strane Vaših zaposlenih. Uz korišćenje visoko sofisticirane tehnologije i dobro konstruisanih pitanja naši ispitivači će sa tačnošću verifikovati i proveriti sve izjave date od strane Vaših zaposlenih a Vama pružiti detaljne rezultate koji ukazuju na direktne i indirektne počinioce dela, dakle na sve koji su povezani sa incidentom na bilo koji način. Interni incidenti uvek imaju skriveni motiv. Ponekad taj motiv ima veze sa frustracijom lica koje nije zadovoljno njegovom ili njenom radnom pozicijom. Nekada je u pitanju lični interes. Nekada je u pitanju osveta. Nekada razlog leži u nezadovoljstvu bilo koje druge vrste. Razlozi mogu biti razni. Zaključak, kome uvek treba težiti, jeste da su incidenti uglavno, znak niskog morala u kompaniji. Naravno, u početku incidenti ne moraju biti krupni i štetni. Ali, kako vreme prolazi a moral i radna etika se srozavaju još više, tako se i obim i učestalost incidenata povećavaju. Na kraju priče, Vaša kompanija može biti suočena sa ozbiljnim poslovnim ili finansijskim problemima. Naše testiranje Vam pruža dve veoma važne opcije. Kao prvo pruža Vam se prilika da “presečete lanac” ljudi koji rade protiv interesa Vaše kompanije i da efektivno obezbedite poslovanje Vaše kompanije. Kao drugo, imate mogućnost da bolje upoznate psihološke profile Vaših zaposlenih, njihovih očekivanja kao i da pronađete dobro rešenje i model za buduće delovanje, a sve u cilju preventivnog delovanja.

Raznim varijacijama primene ovog metoda možete pronaći način da podignete moral Vaših zaposlenih i da učvrstite Vašu poziciju kao lidera. Osobe problematičnog psihološkog profila retko deluju same. Što duže štetni procesi traju, to je više radnika umešano u taj proces. Što je veći broj radnika umešan, to je slučaj kompleksniji i samim tim su gubici veći. Svako kome je stalo do poslovanje kompanije ne sme dozvoliti da se ovakva situacija dalje razvija i mora uzvratiti brzo i efikasno. Pronalaženje krivca ne pomaže samo u čišćenju Vašeg radnog okruženja već štiti Vas i Vaše radnike od štetnog uticaja koji šire nelojalni radnici. Timski duh u kompaniji je od izuzetnog značaja i demonstracija takve vrste jedinstva je ključno za blagostanje u kompaniji. Kao kompanija koja je specijalizovana za detekciju prevara i obmana svih vrsta nudimo poligrafske usluge kao i vrhunske stručnjake obučene za sprovođenje takve vrste testiranja. Naši vrhunski poligrafisti Vam pružaju razultate sa najvišom mogućom preciznošću, što ceo proces otkrivanja počinioca čini daleko lakšim. Ekstremno smo fleksibilni što se tiče lokacije na kojoj će se testiranje obaviti. Pružamo Vam mogućnost obavljanja testiranja u prostorijama naše kompanije, dok takođe možemo da dođemo direktno kod Vas u kompaniju i da tu na licu mesta obavimo testiranje. Tu odluku prepuštamo Vama. Bitno je zaštititi sopstvenu firmu od bilo koje vrste prevara i štetnih delovanja. Ne postoji štetnija situacija od pada ugleda firme usled internih konfliktata. Ukoliko imate sumnje da se nešto štetno odvija u Vašoj kompaniji, kontaktirajte nas što pre je moguće i rezervišite testiranje još danas. Poligraf centar će Vam pomoći da otkrijete odgovorne radnike i asistirati Vam kroz ceo proces. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ne oklevajte da nas kontaktirate – bićemo više nego srećni da odgovorimo na sva vaša pitanja.