Ova vrsta usluga je jedna od najzastupljenijih i najčešćih kada govorimo o broju sprovedenih poligrafskih ispitivanja. Ova vrsta ispitivanja se može koristiti u razne svrhe. Može se koristiti kao sredstvo protiv lažnih optužbi i lažnih tvrdnji, kao i suprotno, može se koristiti da bi se potvrdila istinitosti neke izjave. Ovo je suština poligrafa. Zbog čega je tako? Odgovor je jednostavan. Poligraf je veoma poznat kao „detektor laži“, što apsolutno nije tačno. Poligraf ne detektuje laži. Poligraf je instrument koji verifikuje izjave bazirane na psiho -fiziološkoj analizi telesnih reakcija. Zbog toga se poligraf može koristiti na mnoge načine. U procesu regrutovanja osoblja za Vašu kompaniju, kada želite da se uverite da je osoba koju ste izabrali najbolji i najpouzdaniji izbor. U današnjem svetu, gde svako može da laže svakoga u vezi bilo čega, dobro je da imate neko sredstvo kao pomoć. Operite svoj obraz od neosnovanih optužni ili potvrdite nešto što neko uporno poriče, to je ono što Vam ova usluga nudi.

Poligraf se pokazao kao veoma korisno sredstvo u procesu regrutacije i procesu intervjuisanja kandidata za zapošljavanje. Pomogao je mnogim kompanijama u pronalaženju idealne osobe za ponuđeni posao. Poligraf centar Vam neće samo pomoći u proveri istinitosti CV-a koji kandidat prezentuje, već će Vam pružiti mogućnost provere prošlosti kandidata i otkrivanju sklonosti ka zloupotrebi nedozvoljenih supstanci i sklonisti ka drugim vrstama devijantnog ponašanja. Ova vrsta usluge je postala izuzetno popularna i sada je dostupna i za klijente poligraf centra. Postoji još jedan način primene ove vrste usluga gde poligraf može biti izuzetno koristan, kroz verifikaciju datih izjava. Na ovaj način se mogu eliminisati sve vrste lažnih optužbi. Niko ne voli da bude optužen za nešto što nije počinio i svako ima pravo da se brani od lažnih optužbi. Testiranje na poligrafu pruža našim klijentima mogućnost dokazivanja sopstvene nevinosti kao dokaz da im se može verovati. Ovakvi testovi se mogu koristiti u privatnim slučajevima kao i u slučajevima vezanim za poslovanje. Šta god da je u pitanju, kakva god da je vrsta problema posredi, poligraf centar svojim klijentima obezbeđuje profesionalno obučene stručnjake i vrhunsku opremu, što nam omogućava da našim klijentima pružimo mišljenja i prezentujemo nalaze sa visokim nivoom preciznosti. Usluga potrvđivanja istinitosti izjave se takođe može koristiti u slučajevima vezanim za porodične sporove.

Naš životni prostor je mesto na kome želimo da se osećamo sigurnim i želimo da znamo da možemo da verujemo osobama sa kojima živimo. Ovakve vrste ispitivanja su oduvek bile kompleksne i zbog toga moraju biti sprovedene sa pažnjom i osećajem za delikatnost situacije. U ovom poslu nema mesta za grešku i naši zaposleni to znaju. Slučajevi ovakvog tipa se sprovode sa visokim nivoom razumevanja i diskrecije. Bili smo svedoci velikog broja slučajeva testiranja u porodicama i familijama gde je ova vrsta testiranja pomogla i unapredila odnose unutar porodice i omogućila porodicama da se ujedine, okrenu novi list u međusobnim odnosima i naprave sveži početak. Za sve ovo je, naravno, potreban koncenzus sa obe strane, kao i visok nivo tolerancije i razumevanja. Poligraf se može koristiti u velikom broju slučajeva. Sposobni smo da pomognemo Vama i Vašoj kompaniji kod bilo koje vrste problema, a takođe smo Vam na usluzi ukoliko imate bilo koju vrstu ličnih problema, bez obzira da li je to zvanično ili ne. Naši obučeni ispitivači koriste najsofisticiraniju opremu. Kada spojite dve navedene činjenice dobija se mogućnost fantastičnih rezultata u formi procena, nalaza  u vidu mišljenja sa visokom preciznošću.

Takođe smo veoma fleksibilni što se tiče lokacije na kjojoj će se test sprovesti. Samo nam dajte do znanja gde bi ste želeli da se ispitivanje obavi i mi ćemo se postarati da budemo na dogovorenoj lokaciji u dogovoreno vreme. Uvek je korisno razjasniti nejasne situacije i otkloniti sumnje a poligraf se tu nameće kao idealno rešenje. Rado ćemo odgovoriti na sva pitanja i pružiti Vam sve informacije koje su Vam potrebne.  Ova vrsta usluge se često koristi u procesu regrutacije kandidata za posao. Svaki poslodavac želi da vodi tim odgovornih i vernih radnika. Postalo je izuzetno popularno da kompanije verifikuju procene svoje potencijalne zaposlene uz pomoć poligrafa. Uz pomoć ove vrste usluga poslodavci mogu da budu sigurni da je osoba koja stoji pred njim zaista takva kakva tvrdi da jeste, i mogu biti uvereni da, ukoliko ta osoba bude primljena u firmu, da će biti osoba od poverenja odgovorna i sposobna da radi upravo ono što se od nje očekuje.