Prezentacija za pravna lica

Poštovani dragi posetioci, ovim putem želimo da informišemo sva pravna lica i ukažemo im na mogućnost obavljanja prezentacije u cilju edukacije, informisanja i ukazivanja prednosti primenjivanja modernog “pre-employment screening” testa u poslovnom svetu, kao i detaljnijeg objašnjena celokupnog procesa. “Pre-employment screening” je standard i praksa u ozbiljnim kompanijama u zadnjih par decenija. Izuzetno je aktuelno na zapadu…