Intervju za TV Kurir

Bili smo pozvani od strane ljudi iz TV Kurir za gostovanje kako bi diskutovali na temu poligraf testa, tačnije, na temu pitanja koje uvek intrigira javnost, a to je da li neko može da prevari poligraf test. Naravno, odgovor je da ne može. Kada bi poligraf test mogao da se prevari onda se ne bi…