Nova članstva u poligrafskim asocijacijama

Pored stalnog članstva u APA – američka poligrafska asocijacija, sa zadovoljstvom želimo da Vam saopštimo da je naša firma “Poligraf centar” primljena u EPA – evropsku poligrafsku asocijaciju, sa sedištem u Madridu, a takođe smo postali i članovi BEPA – britanske i evropske poligrafske asocijacije, sa sedištem u Londonu. Primljeni smo kao punopravni i počasni članovi,…

Prezentacija za pravna lica

Poštovani dragi posetioci, ovim putem želimo da informišemo sva pravna lica i ukažemo im na mogućnost obavljanja prezentacije u cilju edukacije, informisanja i ukazivanja prednosti primenjivanja modernog “pre-employment screening” testa u poslovnom svetu, kao i detaljnijeg objašnjena celokupnog procesa. “Pre-employment screening” je standard i praksa u ozbiljnim kompanijama u zadnjih par decenija. Izuzetno je aktuelno na zapadu…