Kada se neko odluči za usluge poligrafa, sama po sebi se javljaju mnoga pitanja u vezi sa ispitivanjem i procedurom. Pružajući Vam odgovore na ova pitanja omogućavamo Vam da lakše i mirnije pristupite ispitivanju, što nama pomaže u smislu da će test biti još tačniji. Najčešća pitanja su vezana za samu proceduru. U listi koju vidite ispod ćete pronaći 10 najčešće postavljanih pitanja. Ukoliko imate neko pitanje koje se ne nalazi na listi, kontaktirajte nas odmah. Biće nam drago da odgovorimo na sva pitanja koja imate vezano za poligraf.

KAKVA JE PROCEDURA ISPITIVANJA?

Procedura svakog poligrafskog ispitivanja je praktično identična nevezano za vrstu slučaja za koje testiranje vezano. Nakon inicijalne registracije i intervjua vezanog za lične podatke, obavlja se jedan inicijalni test koji nema nikakvog značaja na krajnje mišljenje o tome da li lice govori istinu ili ne. Taj prvi test služi kako bi se kalibrirao uređaj prema licu koje se ispituje i kako bi se obavio uvid u način na koji se fiziološke reakcije odvijaju u telu lica koje se ispituje. Licu koje se ispituje se postavlja set pitanja veoma jednostavnih pitanja. Kada se ovaj inicijalni test završi, počinje glavna faza ispitivanja. Obavljaju se tri različita testa za redom u kojima se licu koje se ispituje postavlja set pitanja na koja treba da odgovori sa DA ili NE. Broj pitanja može da varira od testa do testa ali uglavnom nije veći od 20 pitanja. Nakon završetka ove faze, rezultati registrovanih reakcija se analiziraju i dolazi se do rezultata koji formira krajnje mišljenje ispitivača. Ceo test se uvek obavlja u prijateljskoj atmosferi i posao je ispitivača da se postara da lice koja se ispituje nije previše opterećeno prilikom ipistivanja.

KOLIKO SU TAČNI REZULTATI DOBIJENI POLIGRAFSKIM TESTIRANJEM?

Poligraf je u velikom broju slučajeva dokazao da je najbolje sredstvo za procenu kredibiliteta i utvrđivanje istinitosti dostupno na svetu. Kao i druge forenzičke metode ni poligraf nije 100% tačan. Razna naučna istraživanja su došla do zaključka da što je oprema za ispitivanje starija, to je nivo preciznosti niži. Kod najstarije vrste opreme tačnost je bila oko 65%. Ali prosečan nivo preciznosti kod novijih kompjuterizovanih poligrafa je oko 95%, a kod najnovijih uređaja i do 98%, što je zaista impresivna cifra. Kako tehnologija napreduje, tako efikasnost i efektivnost poligrafa napreduju i rastu. Naša kompanija koristi najbolju opremu dostupnu na tržištu, što nam omogućava da ponudimo najviši mogući stepen preciznosti i tačnosti rezultata.

DA LI JE „POLIGRAF“ ISTO ŠTO I „DETEKTOR LAŽI“?

Odgovor je da. Popularan naziv u popularnoj kulturi za „poligraf“ jeste „detektor laži“. Ali najbolji naziv za isti možda jeste „verifikator istine“, jer posao u kome se mi nalazimo se stručno naziva procena kredibiliteta.

KOLIKO TRAJE JEDAN POLIGRAFSKI TEST?

Vremenska dužina trajanja zavisi od vrste ispitivanja kao i od kompleksnosti i složenosti slučaja. Uobično test traje od sat vremena za prosečne testove pa do tri sata za najsloženije vrste ispitivanja.

DA LI TEST MOŽE DA SE IZVRŠI NA DRUGOM JEZIKU?

Odgovor je da. Naši ispitivači su obučeni da vrše ispitivanje ne samo na Srpskom nego i na Engleskom jeziku. Za potrebe ispitivanja na nekim drugim jezicima imamo prevodioce koje angažujemo u ovakvim slučajevima tako da možemo vršiti ispitivanje na većini stranih jezika.

DA LI POSTOJI NEŠTO ŠTO MOGU DA URADIM KAKO BIH SE PRIPREMIO ZA POLIGRAFSKO ISPITIVANJE?

Najbitnije je da se postarate da se dobro naspavate noć pre testiranja. To Vam omogućava da se zdravo i psihički fokusirate na testiranje. Obavezno ponesite bilo kakav dokument radi identifikacije i utvrđivanje identiteta.

DA LI POSTOJI PRAVILO OBALČENJA PRILIKOM DOLASKA NA POLIGRAFSKO ISPITIVANJE?

Bilo bi poželjno da se obučete poslovno ali opušteno, ali najbitnije je da se Vi osećate opušteno u onome što ste obukli.

DA LI MALOLETNA LICA MOGU DA BUDU TESTIRANA NA POLIGRAFU?

Odgovor je da mogu. Ne postoji razlog zbog čega to ne bi bilo moguće. Dovoljno je da su lica dovoljno stara da su sposobna da razlikuju istinu od laži. Jedini uslov koji mora biti ispunjen je da postoji pismena i potpisana izjava jednog od staratelja da je on saglasan da se testiranje izvrši.

KAKVI SU USLOVI ZA POLIGRAFSKOG ISPITIVAČA?

Kako bi mogao da vrši poligrafska ispitivanja, svaki ispitivač mora imati završen fakultet, mora proći profesionalnu specijalističku obuku, mora imati određen broj testiranja obavljenih pod mentorstvom, i mora da poseduje zvaničnu licencu za obavljanje poligrafskih ispitivanja. Lice koja ne ispunjava ova četiri osnovna uslova ne može zakonski ni legalno obavljati testiranje na poligrafu.

DA NAM KAŽETE KOJA PITANJA ĆETE NAM POSTAVITI NA TESTIRANJU?

Zavisi od slučaja do slučaja, od tehnike koja se primenjuje kao i od uloge onoga ko se ispituje. U velikoj većini standardnih testova lice će biti upoznato sa pitanjima koja će mu biti postavljena.    

DA LI STRES I NERVOZA MOGU DA UTIČU NA REZULTATE TESTIRANJA TAKO DA ISPADNE KAO DA JE OSOBA KRIVA IAKO NIJE?

Razumljivo je da će osoba koja nije kriva biti pod stresom prilikom testiranja na poligrafu. Ali nemate o čemu da brinete. Naši ispitivači su obučeni da prepoznaju stres koji je prouzrokovan ili povezan sa situacijom prilikom ispitivanja. Za iskusnog ispitivača veoma je lako da razlikuje stres koje je nastao kao uzrok ispitivanja od stresa koji je uzrok laganja. Iznad svega drugog obaveza svakog ispitivača je da se postara i da obezbedi da lice koje se ispituje nije preopterećeno ispitivanjem i da se test obavi u prijateljskoj atmosferi.